Aankoopbegeleiding voor een tweede huis in Italië

Wie in rap Italiaans zijn diner kan bestellen is niet vanzelfsprekend ook in staat om de aankoop van een tweede huis te regelen. Gelukkig zijn er verschillende partijen die potentiële kopers terzijde kunnen staan bij het aankoopproces. Bijvoorbeeld bij het vinden van een goede notaris of het aanvragen van de juiste vergunningen. Belangrijk is te weten aan welk soort advies u behoefte heeft. Gaat het om een adviseur die met u meegaat op huizenjacht en u langs de mooiste locaties voert, of een advocaat die alleen helpt bij het doorgronden van de akten? Of misschien een plaatselijk kantoor dat na de koop praktische zaken van u overneemt als het regelen van de aansluiting van gas, water en telefoon?

Het is goed bij verschillende partijen uw licht op te steken en te vragen naar de assistentie die ze kunnen bieden.  Tweedehuisgids.nl vroeg een aantal van hen alvast naar een tip voor potentiële huizenkopers in Italië.

‘Er zit helaas veel kaf onder het koren onder Italiaanse makelaars. Tal van bureaus zijn niet bevoegd. Vraag daarom altijd naar het inschrijvingsnummer van de bemiddelaar of makelaar (tesserino di agente di affari in mediazione) met wie u in zee gaat. Daar komt nog bij dat de Italiaanse verkopers hun huis zelden bij één makelaar te koop aanbieden. Het gevolg hiervan is dat de koper vaak hetzelfde huis tegenkomt bij verschillende makelaars, en ook tegen verschillende prijzen of met licht afwijkende beschrijvingen. Erg verwarrend. Wij raden u aan om met een makelaar in zee te gaan in wie u vertrouwen heeft, die samen met u op zoek gaat en namens u contact opneemt met zijn collega's.’
Dorrie Seijffert van Le case di Dorrie. (www.lecasedidorrie.nl)

‘Wat is er gemakkelijker dan in Nederland op internet naar je droomhuis te zoeken? De Italiaanse onroerend goed markt is echter nog niet zo vertrouwd met het internet en lang niet altijd staan alle objecten op de sites. De informatie is verouderd of er ontbreken goede foto’s en een toelichting. Internet kan wel een prima eerste stap zijn om makelaars in de gezochte regio te vinden en te achterhalen wie goede informatie biedt maar houd er rekening mee dat de beoogde woning op internet al verkocht kan zijn. Vraag dus altijd naar de actuele situatie van een pand.’
Sytske Maaijen van Ative Italia (www.activeitalia.com)

‘Zorg altijd voordat u overgaat tot ondertekening van de transportakte dat het onroerend goed beschikt over de benodigde vergunningen en daarmee in overeenstemming is. Daarvoor is absoluut de bijstand van een bevoegde landmeter, een geometra, nodig.’

Ilse Eland van Van Lanschot Bankiers (www.vanlanschot.nl)

‘Ga geen verplichtingen aan zolang u geen zekerheid heeft dat de bank het benodigde bedrag wil lenen. Bovendien dient u zeker te weten wanneer, hoe en onder welke voorwaarden de bank het geld ter beschikking zal stellen. De meeste kopers gaan zich daarin pas verdiepen nadat zij een voorlopige koopovereenkomst hebben gesloten. Dat kan tot problemen leiden indien de voorwaarden waaronder de bank het bedrag van de lening wil uitbetalen afwijken van die welke zijn overeengekomen voor de betaling van de koopprijs. Indien die niet op elkaar kunnen worden afgestemd kan de koper op de dag van het transport niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen en loopt hij het risico zijn aanbetaling kwijt te raken.’
Joost van der Heijden van Advocatenkantoor Van der Heijden (www.vanderheijden.it)

‘Zorg dat het kantoor dat uw belangen behartigt ook lokaal aanwezig is. Dat is ook belangrijk voor de periode ná de aankoop van de tweede woning. Na de aankoop van het huis is het werk voor de makelaar immers afgerond. Daarna kunnen zich echter nog problemen voordoen. Bijvoorbeeld als er een vergunning ontbreekt of als een tante van de verkopende partij toch weigert de tekenen. Dan is de aanwezigheid van een adviseur of advocaat met een lokaal kantoor die de omstandigheden kent en snel en doeltreffend voor de verkoper kan optreden heel prettig.’
Constant Stotijn van Azur Assistance Nederland (www.azurassistance.nl)

‘Ik adviseer mensen die op zoek zijn naar een vakantiehuis in Italië vooral zelf te blijven denken. Het inschakelen van een adviseur kan helpen om het Italiaanse avontuur te vergemakkelijken, maar het blijft zaak om je gevoel te laten spreken. Kijk de makelaar in de ogen en als je het niet vertrouwt, niet doen. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat Italië een land is met andere gebruiken en gewoonten. Die kunnen voor negatieve, maar ook positieve verrassingen zorgen. Zo kregen twee kopers recent 1,5 hectare land extra bij de aankoop van een woning met land. Ook dat is Italië.’
Johanna Noyon van Agenzia Immobiliare I.P.I. (www.immobiliareipi.it)

'Doe alleen zaken met makelaars die in Italie gevestigd zijn. Zij kennen de huizen die ze verkopen het best. Ze moeten absoluut ingeschreven staan als makelaar in Italie. Mensen die geen makelaarspapieren hebben in Italie mogen dan ook onder geen beding tussenpersoon zijn voor welke partij dan ook voor het kopen of verkopen van onroerend goed in Italie. Wilt u een huis kopen in Italie doe dit bij bevoegde makelaars in het land zelf, die de papieren op zak hebben en daadwerkelijk weten wat ze verkopen.'
Marjolein Jansen van Dreamhouse Immobiliare (www.dreamhouseimmobiliare.com)