Belastingadvies: een familiehuis in Italië

Geachte mevrouw/heer,

Mijn Italiaanse familie heeft een huis in Italië dat is achtergelaten door mijn Italiaanse opa. Dat huis willen ze graag aan mij verkopen. Nu weet ik dat de overdrachtsbelasting 10% van de koopsom is. Geldt dit bedrag ook als het gaat om een familieoverdracht? En wordt die 10% berekend over de kadastrale waarde van het huis of over de daadwerkelijke verkoopprijs?

Met vriendelijke groet,
Clara de JongGeachte mevrouw de Jong,
De overdracht van de eigendom van onroerend goed in Italië tussen familie (indien de eigendom voorafgaand is verkregen uit een erfenis, dan wel indien het huis langer dan 5 jaar eigendom is geweest) wordt belast met een imposta di registro (ongeveer 10%). Deze belasting wordt in familieverhoudingen ook geheven en er gelden de gewone tarieven zoals die tussen derden gelden.

De belasting wordt geheven over de waarde zoals die in de akte van de overdracht van de eigendom wordt opgenomen. Gelet op de creativiteit die de Italianen ook op het fiscale vlak eigen is, kan die waarde de koopprijs zijn, maar ook een waarde die hoger is dan de (lagere) kadastrale waarde, maar lager dan de koopprijs.

Veel succes met de aankoop van het huis!

CROP belastingadviseursHeeft u ook een vraag over uw tweede huis en belasting? Stuur uw vraag naar belasting@tweedehuisgids.nl en misschien wordt uw vraag volgende maand door CROP belastingadviseurs beantwoord!