Bijkomende kosten tweede huis België

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop:

Overdrachtskosten
De overdrachtskosten bestaan uit registratierechten, honorarium van de notaris en aktekosten. Net als in Nederland is het gebruikelijk dat de koper deze kosten betaalt.
De registratierechten bedragen in Vlaanderen 10 procent en in Brussel en Wallonië 12,5 procent van de koopsom, flink hoger dus dan in Nederland. Bij huizen met een kleine transactiewaarde rekent de overheid een lager tarief van 6 procent, het zogenoemde klein beschrijf. De voorwaarden voor het klein beschrijf worden jaarlijks aangepast, zie hiervoor www.notaris.be Het honorarium van de notaris en de aktekosten bedragen zo’n 2 procent van de koopsom.

Overdrachtskosten bij zelf bouwen
Bij de bouw van een nieuwe woning betaalt de koper geen registratierechten maar een tarief van 21 procent BTW. Dat geldt overigens voor de bebouwing; over de verkoop van de grond moeten wel registratierechten worden betaald.

Kadestraal inkomen
De eigenaar van een tweede huis wordt jaarlijks belast met een bijdrage zogenoemde Kadestraal Inkomen (KI). Deze grondlasten verschillen per gewest, provincie en gemeente. De eigenaar van een onroerend goed ontvangt vanzelf een aanslagbiljet. Er kan bezwaar worden aangetekend tegen de aanslag kadestraal inkomen, dat moet binnen zes maanden na de aanslag. Zie ook http://fiscus.fgov.be/interfakrednl
Heeft u een huis laten bouwen of een huis verbouwt dan moet u zelf aangifte doen van de veranderde waarde bij AKRED (de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen).

Belasting
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze Box wordt jaarlijks belast met effectief 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro.
In internationale belastingverdragen is echter vastgelegd dat het land waarin het onroerend goed zich bevindt belasting mag heffen. Dat betekent dat de eigenaar van een tweede woning in België kan worden aangeslagen voor een heffing bovenop de bestaande heffing van het kadestraal inkomen (zie boven). Hoe hoog de heffing is hangt af van het gebruik van het onroerend goed en van het feit of het huis op naam van een privépersoon staat of op naam van uw bedrijf. Voor advies over uw persoonlijke situatie is het belangrijk een belastingadviseur te raadplegen.