Bijkomende kosten tweede huis Frankrijk

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop: de notariskosten, de overdrachtsbelasting en bijkomende kosten voor het registratiekosten en aktekosten. In totaal komen deze uit op ongeveer 7 procent voor bestaande woningen en 3 procent voor nieuwbouw, afhankelijk van de regio. Net als in Nederland is het gebruikelijk dat de koper deze kosten betaalt. Veel informatie bevat de site van de Franse ambassade in Nederland; www.ambafrance.nl

bijkomende kosten tweede huis FrankrijkBTW Nieuwbouw
Een nieuwbouwhuis is in Frankrijk onderworpen aan de zogenoemde Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) van 19,6 procent. Onder voorwaarden is teruggave van de TVA mogelijk, dit is het geval als het huis in een toeristische omgeving ligt en is bestemd voor de verhuur.

Belasting
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze box wordt jaarlijks belast met effectief 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro.
In internationale belastingverdragen is echter vastgelegd dat het land waarin het onroerend goed zich bevindt belasting mag heffen. Frankrijk kent een vermogensbelasting (impôt de solidarité sur la fortune)( ISF) van maximaal 48 procent. De waarde van het wereldinkomen op 1 januari van elk jaar is bepalend voor de tarifering. Overigens is de drempel hoog; vermogens tot € 720.000 zijn vrijgesteld van vermogensbelasting, waardoor velen geen vermogensbelasting betalen.

Onroerend goed belasting
Huizenbezitters betalen in Frankrijk twee vormen van onroerendezaakbelasting: de taxe d'habitation (alleen voor huurders) en de taxe foncière. Wie in zijn vakantiehuis slechts beperkt verhuurt betaalt beide belastingen, die zijn gebaseerd op de kadastrale huurwaarde (valeur locative cadastrale brut). De precieze bedragen zijn lastig te bepalen, maar op het gemeentehuis is een kopie op te vragen met de grondslagen en bedragen. Houdt er rekening mee dat bij elke verbetering aan het huis door verbouwing of uitbreiding het tarief stijgt. Zorg dat u op tijd betaalt, de boetes zijn fors.

Vermogensbelasting
Op het moment dat u het huis weer verkoopt kunt u te maken krijgen met de in Frankrijk gebruikelijke belasting op de verkoopwinst. De belasting wordt geheven over het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs van de woning en bedraagt 16 procent. De hoogte van deze belasting hangt niet alleen af van de winst die u maakt, maar ook van het aantal jaren dat u de woning in bezit heeft gehad. Voor elk jaar dat u de woning langer dan 5 jaar in uw bezit heeft gehad, gaat er voor de belastingheffing 10 procent van de verkoopwinst af. Na 15 jaar is de huiseigenaar dus volledig vrijgesteld van de winstbelasting.