Bijkomende kosten tweede huis in Nederland

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop: de notariskosten, de overdrachtsbelasting en bijkomende kosten als registratiekosten en aktekosten. In totaal komen deze uit op ongeveer 10 procent, bij nieuwbouw is dit gemiddeld 8 procent.

Vermogensrendementsheffing
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze box wordt jaarlijks belast met de zogenoemde vermogensrendementsheffing van 1,2 procent. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro (cijfer 2007).
Welke waarde wordt gehanteerd voor de belastingheffing hangt af van de mate waarin u de woning verhuurt. Staat deze tweede woning u op jaarbasis voor 30 procent van de dagen of meer ter beschikking dan geldt de WOZ-waarde. Staat de woning u voor minder dan 30 procent ter beschikking omdat u deze verhuurt dan geldt de waarde in het economisch verkeer.

Onroerend goed belasting
Eigenaren van een tweede huis betalen een jaarlijkse aanslag voor de onroerend zaak belasting. De hoogte van de aanslag wordt bepaald door enerzijds de WOZ-waarde van het huis en anderzijds de tarieven van de gemeente. Die tarieven zijn in 2007 losgelaten en gemeenten kunnen zelf hun tarieven bepalen. Kijk voor informatie op de site van de gemeente.

Forensenbelasting
Gemeenten kunnen forensenbelasting heffen aan eigenaren van een tweede huis. Criterium voor de belasting is dat de eigenaar gedurende een belastingjaar meer dan negentig maal heeft overnacht in de gemeente. Een van de redenen om deze belasting
te heffen is dat de gemeente geen bijdrage van het Rijk ontvangt voor niet-ingezetenen
terwijl recreanten wel van gemeentelijke voorzieningen gebruik maken. In
de praktijk hanteren lang niet alle gemeentes forensenbelasting. Vaak kan op een eenvoudige manier bezwaar worden gemaakt tegen deze belasting door middel van de model-bezwaarschriften die op internet te vinden zijn.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting moet worden betaald aan de gemeente en is bedoeld om het gebruik van de voorzieningen door gasten in de gemeente van de voorzieningen te compenseren. Informatie over de tarieven is bij de gemeente te vinden. Wie zijn tweede huis verhuurt kan op zijn beurt toeristenbelasting doorbelasten aan de gasten.

Overige gemeentelijke lasten
Naast bovenstaande heffingen betaalt de huiseigenaar ook waterschapslasten en afvalstoffenheffing (huisvuil) aan de gemeente. Het tarief verschilt per gemeente.