Bijkomende kosten tweede huis Italië

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop. Reken totaal op zo’n 15 procent. voor de notaris, belastingen, makelaar, taxateur en bijvoorbeeld een vertaler.

Overdrachtsbelasting
Voor een tweede woning betaalt u 10 procent overdrachtbelasting (imposta di registro) van de waarde die in de akte wordt beschreven. Hierin zijn heffingen opgenomen voor registratie, kadastrale belasting en hypotheekbelasting. Die laatste moeten huiseigenaren zonder hypotheek overigens ook betalen.

De onroerende goed belasting
Voor de onroerendgoed belasting Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) betaalt
iedere huiseigenaar jaarlijks 5,5 en 7 promille van de kadasterwaarde. In de praktijk is de wettelijke heffingskorting meestal zo hoog dat u in de praktijk geen belasting betaalt. U moet wel altijd aangifte doen.

De inkomstenbelasting
Elke huiseigenaar moet de kadasterwaarde van het onroerend goed en de grond aan de fiscus te melden.Dit geldt ook voor de inkomsten uit verhuur. Op basis hiervan wordt de inkomstenbelasting berekend. Hiervoor moet zelf een aangifteformulier worden opgehaald bij de gemeente. Voor huurinkomsten gelden verschillende vrijstellingen. Meer informatie is te vinden op www.agenziaentrate.it

Belasting
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze Box wordt jaarlijks belast met effectief 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro.
In internationale belastingverdragen is echter vastgelegd dat het land waarin het onroerend goed zich bevindt belasting mag heffen. Dat betekent dat de eigenaar van een tweede woning in Italië kan worden aangeslagen voor de inkomstenbelasting. Hoe hoog de heffing is hangt af van het gebruik van het onroerend goed en van het feit of het huis op naam van een privé-persoon staat of op naam van uw bedrijf. Voor advies over uw persoonlijke situatie is het belangrijk een belastingadviseur te raadplegen.

Winstbelasting
Wanneer een woning binnen vijf jaar na aankoop weer wordt verkocht is de behaalde winst belast. Deze winst - verkoopprijs minus aanschafprijs - wordt opgeteld bij het inkomen en tegen een tarief van rond de 20 procent belast.