Bijkomende kosten tweede huis Turkije

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop. Reken totaal op zo’n 10 procent voor de makelaar, belastingen, taxateur en bijvoorbeeld een vertaler.

Overdrachtsbelasting
Voor een tweede woning betaalt u 3 procent overdrachtsbelasting van de waarde die in de akte wordt beschreven. In veel gevallen wordt de overdrachtsbelasting gedeeld tussen de koper en de verkoper, ieder betaalt de helft.

De onroerende goed belasting
Voor de onroerendgoed belasting (emlak vergisi) betaalt iedere huiseigenaar jaarlijks een klein bedrag, een percentage van de kadasterwaarde. Elke gemeente is vrij om de hoogte van het belastingtarief vast te stellen. U moet altijd zelf aangifte doen bij de gemeente.

De inkomstenbelasting
Elke huiseigenaar moet de kadasterwaarde van het onroerend goed en de grond aan de fiscus te melden. Dit geldt ook voor de inkomsten uit verhuur. Op basis hiervan wordt de inkomstenbelasting berekend. Hiervoor moet zelf een aangifteformulier worden opgehaald bij de gemeente.

Belasting
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze Box wordt jaarlijks belast met effectief 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro.
In internationale belastingverdragen is echter vastgelegd dat het land waarin het onroerend goed zich bevindt belasting mag heffen. Dat betekent dat de eigenaar van een tweede woning in Turkije kan worden aangeslagen voor de inkomstenbelasting. Naast de kadastrale waarde van het onroerend goed dient ook aangifte te worden gedaan van het gemiddelde banksaldo en andere bezittingen. Hoe hoog de heffing is hangt af van het gebruik van het onroerend goed en van het feit of het huis op naam van een privé-persoon staat of op naam van uw bedrijf. Voor advies over uw persoonlijke situatie is het belangrijk een belastingadviseur te raadplegen.

Winstbelasting
Wanneer een woning binnen vier jaar wordt verkocht is de behaalde winst belast. Deze winst - verkoopprijs minus aanschafprijs - wordt opgeteld bij het inkomen en tegen een tarief van 15 tot 35 procent belast. Deze heffing is gebaseerd op de in de tapu vastgelegde aankoopprijs. Laat u niet verleiden om bij aankoop een lagere waarde van het onroerend goed in de akte op te nemen. Dit wordt nogal eens gevraagd door de verkoper; hij betaalt daardoor minder winstbelasting. Door een lagere vermelding te accepteren kunt u later bij verkoop echter zelf met een hoge winstbelasting worden geconfronteerd. Dan is de winst immers hoger dan in werkelijkheid en moet u over het verschil belasting betalen.

Lokale lasten
De gemeente heft verschillende belastingen, zoals milieuheffing voor het ophalen van het huisvuil.

Let op: belasting
Anders dan in Nederland moet u voor de belastingen in Turkije zelf aangifte doen. Er worden geen rekeningen verstuurd, meestal moeten de heffingen op het gemeentehuis of belastingkantoor worden betaald. Wie dit vergeet loopt uiteindelijk de kans dat de overheid beslag legt op het huis.

tweedehuis.startpagina.nl
De startpagina voor iedereen die een tweede huis bezit of er één wil kopen.