Een tweede huis kopen in België

Wie het huis van zijn dromen heeft gevonden kan voorbereidingen voor de aankoop treffen. Die zijn in grote lijnen hetzelfde als in Nederland, de verschillen zitten hem in de details.

De rol van de makelaar
Voor het zoeken en de aankoop van een huis kan een Nederlandse of een Belgische makelaar worden ingeschakeld. Schakelt u een Belgische makelaar in vraag dan naar het zogenoemde erkenningsnummer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Zie ook www.biv.be Zonder dat nummer mag een makelaar zijn beroep niet uitoefenen. Bij het contact met de verkopende partij is het belangrijk naar het zogenoemde mandat te vragen. Dat is belangrijk want het bewijst dat de makelaar door de eigenaar van het onroerend goed is bevoegd om het huis te verkopen of daarbij te bemiddelen.

Aankoopproces
De aankoop van Belgisch onroerend goed kent drie stadia. De optie, het compromis de vente en de definitieve notariële akte.
Een optie is een toezegging tussen verkoper en koper, waarmee de koper het object tegen een overeengekomen prijs in een overeengekomen periode kan kopen. De koper blijft vrij om de koop uiteindelijk te accepteren of te weigeren.
Zijn de kopende en verkopende partij het eens dan kan de compromis de vente worden opgesteld. Die bevestigt de definitieve koop en is vergelijkbaar met een voorlopig koopcontract zoals we dat in Nederland kennen. Alle afspraken en voorbehouden moeten in deze overeenkomst worden opgenomen want dit document vormt de basis voor de notaris die in een later stadium de notariële akte opstelt. Besef goed dat deze overeenkomst niet vrijblijvend is. Mochten partijen ondanks de compromis de vente afzien van de koop dan moeten er registratierechten worden betaald aan de overheid
Die notariële akte waarin de overeenkomst officieel wordt vastgelegd zal binnen vier maanden na de compromis de vente moeten worden ondertekend door beide partijen. Tenzij de opgenomen ontbindende of opschortende voorwaarden van toepassing zijn.

De rol van de notaris
Koper en verkoper kunnen ieder hun eigen notaris of een gemeenschappelijke notaris inschakelen. De notaris maakt stelt zonodig ook een hypotheekakte op. Zie voor informatie over Belgische notarissen www.notaris.be
De notaris kan de koper op verzoek bijstaan bij het controleren van bijzonderheden van de woning. Hij onderzoekt op verzoek onder andere de precieze kadastrale oppervlakte van de woning of er beslagen op de woning rusten of er misschien huurders in het pand verblijven.
Gaat het om een nieuwbouwwoning die van de tekening wordt gekocht dan heeft de notaris controleplicht. De Wet Breyne verplicht hem te controleren of alle verplichte vermeldingen zijn opgenomen over onder andere prijs en oppervlakte van de woning.

Taxatie
Voor de koop is het goed een taxatie van het onroerend goed te laten maken, vaak zal de bank die de hypotheek verstrekt hier ook om vragen. De taxatie wordt in België uitgevoerd door een zogenoemde expert, vaak een landmeter. Overleg met de geldverstrekker welke eisen hij stelt aan het rapport. De tarieven voor taxaties kunnen flink uiteen lopen, vraag offertes op bij verschillende taxateurs.

!Let op: Verzekeren
Door het tekenen van een compromis de vente is de koper in principe direct de eigenaar van de woning, Dit betekent dat u het huis moet verzekeren tegen onder andere brand en diefstal. In België is de term opstalverzekering overigens onbekend, men gebruikt de term brandverzekering.

!Let op: Verhuur
Soms bevat een koopcontract een clausule die verhuur alleen toestaat via bijvoorbeeld de betrokken makelaarskantoor of een aangesloten organisatie.. Zoek de precieze voorwaarden uit. Zo’n bepaling beperkt uw vrijheid om het huis aan familie of vrienden te verhuren. Vaak worden bovendien de beloofde rendementen niet behaald.

!Let op: Verborgen gebreken
In België koopt men een eigendom of perceel in de staat en in de situatie waarin het zich bevindt. De verkoper is niet altijd verplicht om de koper over verborgen gebreken te informeren. Het is dus zaak om vóóraf goed te informeren.

!Let op: Oppervlakte
Anders dan in Nederland is de oppervlakte van de woning en bijvoorbeeld de tuin een indicatie. In werkelijkheid kan deze groter of kleiner zijn dan aangegeven. Meet voor de koop een en ander goed na. Na de verkoop kunt u van de verkoper hierover geen compensatie meer krijgen.

!Let op: bodemvervuiling
In Vlaanderen moet de verkoper of eigenaar zorgdragen voor het bodemattest, een document dat bevestigt dat het betreffende perceel niet geregistreerd staat op de lijst van mogelijk vervuilde gronden.
Blijf extra alert bij de koop van een woning die met stookolie wordt verwarmd. Zo’n ondergrondse tank moet om de drie jaar gekeurd worden. Vraag aan de koper een attest waaruit blijkt dat de woning over een gekeurde tank beschikt.