Een tweede huis kopen in Turkije

Wie het huis van zijn dromen heeft gevonden kan voorbereidingen voor de aankoop treffen. Die zijn in grote lijnen hetzelfde als in Nederland, de verschillen zitten hem in de details.

De rol van de makelaar
Voor de aankoop van een huis in Turkije wordt door de meeste Nederlanders een makelaar (emlakçi) ingeschakeld. De keuze voor de juiste makelaar luistert nauw want makelaar is een vrij beroep in Turkije waarvoor geen vergunning of opleiding vereist is. Belangrijk verschil met Nederland is bovendien dat de Turkse makelaar onpartijdig moet zijn, hij behartigt de belangen van beide partijen. Het is daarom verstandig een adviseur in te huren die uw belangen behartigt, bijvoorbeeld een advocaat met onroerend goed als specialisme.
De courtage van de makelaar ligt rond de zes procent, de koper en de verkoper betalen ieder de helft. Maak duidelijke afspraken met makelaar over de courtage en leg deze op papier vast. Spreek ook af wanneer de makelaarscommissie moet worden betaald. Sommige makelaars vragen al commissie bij de ondertekening van het voorlopig koopcontract, dit terwijl u pas na inschrijving in de registers eigenaar van het onroerend goed wordt. Ga hier niet mee akkoord, mocht er immers bij de overdracht iets mis gaan dan kan het zijn dat u de commissie kwijt bent.
Naast makelaars zijn er ook veel bemiddelaars actief, bijvoorbeeld Nederlanders die zelf al een aantal jaar in Turkije wonen en als bijverdienste landgenoten adviseren. Ga niet zomaar met hen in zee. Het is de vraag of zo’n bemiddelaar over genoeg kennis en ervaring beschikt om de koop succesvol te laten verlopen; vraag in ieder geval naar referenties.

Aankoopproces
Flinke onderhandelingen horen bij het aankoopproces van een woning in Turkije. Het is niet ongebruikelijk dat een huis flink onder de vraagprijs wordt verkocht; laat u dan ook niet in de eerste instantie afschrikken door de vraagprijs.
Zijn koper en verkoper het eens over de prijs van het huis dan worden de afspraken vastgelegd in een koopcontract (satis sözlesmesi) vergelijkbaar met een voorlopig koopcontract in Nederland. Het contract heeft in tegenstelling tot het vergelijkbare document in Nederland geen juridische waarde, dit is alleen het geval als het contract door een notaris is opgesteld. Dit laatste is echter niet gebruikelijk.
Toch heeft de voorlopige koopovereenkomst wel een functie; het bindt koper en verkoper aan elkaar om het onroerend goed onder de afgesproken voorwaarden te leveren. Het is dus zaak deze voorwaarden - met behulp van een deskundig adviseur - vast te leggen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie de precieze eigenaar van het onroerend goed is, de e kadastrale beschrijving van het pand en of er geen hypotheken of beslagen op de woning rusten. Neem ook ontbindende voorwaarden op voor bijvoorbeeld financiering.
Het definitieve koopcontract is vergelijkbaar met de in Nederland gebruikte notariële transportakte. Daarin wordt vastgelegd dat het eigendom van de woning van de ene naar de andere eigenaar overgaat. Dit document (tapu) is het bewijs van inschrijving in het kadaster én uw eigendomsbewijs. Het contract wordt getekend in het bijzijn van een ambtenaar van het Openbare register (tapu sicili), waarna het eigendom in het register wordt bijgeschreven. De tapu blijft bij het kadaster, de nieuwe eigenaar krijgt een kopie. Schrik niet van het bedrag op de tapu. Dit bedrag is lager dan de verkoopprijs, en is vergelijkbaar met de WOZ waarde van een huis in Nederland.
Daarnaast heeft u ook een vestigingsdokument.(Iskan) nodig. Hiermee verklaart de gemeente dat u in de woning mag wonen. Ten slotte is het belangrijk dat u op moment van de overdracht beschikt over een fiscaal nummer (vergi numarasi) vergelijkbaar met ons burgerservicenummer. Dit is aan te vragen bij de lokale belastingdienst.

De rol van de notaris
De Turkse notaris (noter) heeft een beperkte rol in het koopproces. Wel kan hij assisteren bij het opstellen van de voorlopige koopovereenkomst.

Taxatie
Voor de koop is het goed een taxatie van het onroerend goed te laten maken, vaak zal de bank die de hypotheek verstrekt hier ook om vragen. De taxatie wordt in Turkije uitgevoerd door een gespecialiseerde landmeter of architect. Overleg met de geldverstrekker welke eisen hij stelt aan het rapport. De tarieven voor taxaties kunnen flink uiteen lopen. Vraag offertes op bij verschillende taxateurs.

!Let op: Verhuur
Soms bevat een koopcontract een clausule die verhuur alleen toestaat via bijvoorbeeld het betrokken makelaarskantoor of een aangesloten organisatie. Zoek de precieze voorwaarden uit. Zo’n bepaling beperkt uw vrijheid om het huis aan familie of vrienden te verhuren. Vaak worden bovendien de beloofde rendementen niet behaald.

!Let op: Oppervlakte
Anders dan in Nederland is de oppervlakte van de woning en bijvoorbeeld de tuin een indicatie. In werkelijkheid kan deze groter of kleiner zijn dan aangegeven. Laat voor de koop een en ander goed nameten en in het kadaster controleren door uw adviseur.

Let op!
Tijdens de aankoopprocedure wordt in Turkije altijd onderzocht of het onroerend goed binnen een militair gebied valt. Grote delen van de kust zijn hiertoe verklaard. Door dit al zelf in een vroeg stadium uit te laten zoeken, bespaart u tijd en geld.

tweedehuis.startpagina.nl
De startpagina voor iedereen die een tweede huis bezit of er één wil kopen.