Een tweede huis zoeken in Nederland

Locatie van de tweede woning:
- Het spreekt vanzelf dat u de streek, de gemeente en de stad of het dorp waar u wilt kopen eerst leert kennen. Vaak staat een tweede huis in een omgeving die in de zomer veel mensen trekt, maar zorg ook dat er een idee ontstaat van het leven in de winter. In Friesland kan het in sommige dorpen in de winter bijvoorbeeld erg stil zijn in vergelijking met de zomer
- Welk gebied kiest u? Nederland heeft een divers landschap en afhankelijk van uw voorkeur voor meren, bos of strand kunt u een keuze maken. Houdt zonodig rekening met de verkoopbaarheid. Strand en water zijn de grootste trekkers, een huis in een bosrijke omgeving is minder gewild.
- Kiest u voor een vakantiehuis dat deel uit maakt van een groter project of niet? Een voordeel van een huis op een recreatiepark is dat zaken als beveiliging, onderhoud en schoonmaak vaak beter en goedkoper kunnen worden geregeld. Nadeel kan zijn dat er weinig privacy is. Bovendien kan het er - afhankelijk van de opzet en locatie van het complex - in de vakantiemaanden erg druk zijn.
- Let op de bereikbaarheid. Gaat u altijd met de auto naar het huis of kunt u er ook komen met het openbaar vervoer. Dat laatste kan ook makkelijk zijn als er regelmatig familie of vrienden op bezoek komen.

Wat voor huis zoekt u?
Wat heeft de voorkeur: Bestaande bouw, nieuwbouw of zelf bouwen. En wilt u een individueel vakantiehuis of een woning die onderdeel is van een vakantiecomplex. Het aanbod van bestaande en nieuw te bouwen recreatiewoningen is uitgebreid. Een kavel vinden voor het zelf bouwen van een vakantiehuis is daarentegen niet makkelijk, in veel gevallen komt het neer op het eerst afbreken van de bestaande bebouwing. Weeg tijdens de verkenning goed de voor- en nadelen af.
Belangrijk voor de uiteindelijke keuze is tevens de eventuele wens om het huis in de toekomst permanent te gaan bewonen. Veel gemeenten staan permanente bewoning niet meer toe, omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren. Permanente bewoning van recreatiewoningen heeft tot gevolg dat er meer vraag naar recreatiewoningen ontstaat en zorgt voor verdere 'verstening' van het buitengebied. Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of ergens wel of niet permanent gewoond mag worden.
Let op bij de koop van een vakantiehuis dat door de eigenaren permanent wordt bewoond. Soms wordt deze situatie gedoogd, maar eindigt het gedoogbeleid als de huidige bewoners overlijden of verhuizen. Houdt er rekening mee dat verschillende gemeenten hun beleid aan het aanscherpen zijn op dit gebied, het feit dat het nu nog wordt gedoogd zegt niets over de toekomst. Dit kan van grote invloed zijn op de waarde van het huis in de toekomst.

Let op! Voordeel van een vakantie in eigen land is dat de kinderen makkelijk een vriendje of vriendinnetje kunnen meenemen. Is daar plaats voor in de beoogde woning?