Een tweede huis zoeken in Turkije

Locatie van de tweede woning:
- Het spreekt vanzelf dat u de streek, de gemeente en de stad of het dorp waar u wilt kopen eerst bezoekt. Vaak zal de zomer hier de aangewezen tijd voor zijn, maar zorg ook dat er een idee ontstaat van het leven in voor- en najaar. In veel Turkse badplaatsen zijn de voorzieningen beperkt gedurende deze perioden.
- Welk gebied kiest u? De meeste tweede huisbezitters hebben een woning in een van de kustplaatsen. Turkije heeft een kustlijn van meer dan 8000 kilometer, er dus keuze genoeg. Meer informatie over het karakter van de kustplaatsen is te vinden op de site van het Turks Verkeersbureau www.welkominturkije.nl
- Houdt rekening met het feit dat 90 procent van de Turken alleen Turks spreekt; kiest u voor een huis in een weinig toeristische omgeving dan zal een taalcursus nodig zijn.
- Door de grootte van het land en de afwisseling van landschappen kent Turkije flinke temperatuurverschillen. Zo is het aan de zuid- en westkust in het voorjaar, de zomer en de herfst lekker warm, maar zijn de winters nat. Het oosten kent strenge winter, dan moet er rekening worden gehouden met veel sneeuwval.
- Let ten slotte op de reisafstand. Wilt u altijd met de auto naar het huis rijden of is een vliegveld in de buurt (onder andere Ankara, Istanbul, Dalaman, Antalya) een voorwaarde? Ook de nabijheid van een station waar de internationale (auto)trein stopt kan aantrekkelijk zijn.

Wat voor huis zoekt u?
- Wat heeft de voorkeur: Bestaande bouw, nieuwbouw of zelf bouwen. Het aanbod van met name nieuwbouw woningen is divers en groot in Turkije. Weeg tijdens de verkenning goed de voor- en nadelen af.

Bestaande bouw
De meeste buitenlanders kopen in Turkije een nieuwbouwhuis, al dan niet binnen een project. Voordeel is dat het om huizen en appartementen gaat met moderne keuken- en badkamervoorzieningen. Bij bestaande huizen moet er vaak flink worden verbouwd omdat badkamer en keuken niet voldoen aan onze standaardeisen. Dit vraagt natuurlijk een extra investering.
Veel koopwoningen worden aangeboden door projectontwikkelaars en bouwondernemers; potentiële kopers komen veelal met hen in contact via een makelaar (emlakçi) of via een onroerengoed bemiddelaar. Let goed op met wie u in zee gaat. Makelaar is een vrij beroep in Turkije waarvoor geen vergunning of opleiding vereist is (later meer hierover).
Het aanbod aan nieuwbouwprojecten is groot, laat u niet afleiden door luxe bezichtigingstours, mooie brochures en maquettes maar vergelijk het aanbod op basis van feitelijke informatie. Wat is het woonoppervlak, welke materialen worden er gebruikt, heeft u vrij uitzicht en is dat gegarandeerd? In de meeste gevallen wordt u met de aankoop van een nieuwbouwwoning direct lid van de Vereniging van Eigenaren waarbinnen afspraken worden gemaakt over zaken die het gezamenlijk bezit aangaan. Gaat het om een bestaand complex zorg dan dat u op de hoogte bent van de regels die bij het appartementsrecht horen. Denk aan onderhoudsplan voor het pand, verplichte schoonmaakkosten of een eventueel verbod op huisdieren.
Heeft u het oog laten vallen op modern huis in een toeristische streek, controleer dan goed de kwaliteit van het huis. De afwerking van de huizen is door snel en goedkoop bouwen niet altijd optimaal.
Bent u gevallen voor een oud huis, controleer dan of het op een monumentenlijst staat. Is dit het geval dan gelden er voorwaarden waaronder het huis kan worden gerenoveerd of gedeeltelijk gesloopt. Dit kan extra kosten en tijd met zich meebrengen. Zoek ook uit of er sprake is van erfpacht; dit kan de kosten verhogen en de kansen op verkoop in de toekomst beperken. Veel aanbod is er van huizen die flink verbouwd moeten worden. Dit kan een aantrekkelijke mogelijkheid zijn om tegen een beperkte investering een groot huis te kopen, maar houdt rekening met oplopende verbouwingskosten en het beschikbare budget. Laat een expert inschatten wat er moet worden gedaan.
Op het platteland gaat het meestal om huizen met een stuk grond er om heen. Laat u niet verleiden tot de aankoop van teveel land rond het huis, dit moet ook onderhouden worden in uw afwezigheid.

Let op! Hoogseizoen
De prijzen in toeristische oorden kunnen stijgen in het hoogseizoen. Verkopers mikken er op dat een koper in roes van de vakantie verliefd wordt op het huis. Soms kan het lonen nog even te wachten met de aankoop tot na het seizoen.

Let op! Erfrecht
Heeft u uw oog laten vallen op een huis dat in familiebezit is, pas dan goed op. Door de werking van het Turkse erfrecht kan zo’n woning eigendom zijn van verschillende familieleden, zij moeten allemaal instemmen met de koop. Dit kan enige tijd vergen.

Let op! Ongedierte
Het is verstandig om een oud huis ook te laten inspecteren op ongedierte. Boktorren, houtworm en termieten kunnen bijvoorbeeld de houten balken aantasten.

Zelf een tweede huis bouwen in Turkije
Door het kopen van een kavel (arsa) en het (laten) bouwen van een huis kunt u uw tweede woning helemaal aan uw smaak aanpassen.
Bij het vinden van een geschikt stuk bouwgrond is het belangrijk zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Controleer als eerste altijd of de verkoper ook echt de grond mag verkopen of dat er meer dan één eigenaar is die ook moet tekenen bij verkoop, bijvoorbeeld andere familieleden. Houdt er rekening mee dat de informatie in de provinciale landregisters verouderd kan zijn, vaak beschikt de gemeente over de meeste actuele kaarten en plannen. Gaat het om een stuk land met bos of olijfbomen dan kan het zijn dat de bomen niet zomaar gekapt mogen worden, of slechts beperkt onder invloed van strenge brandvoorschriften.Zoek ook uit of er een woonvergunning (iskan) kan worden gegeven op de kavel. Wie een kavel met daarop een gebouw koopt om dit bijvoorbeeld te slopen moet hiervoor ook een vergunning aanvragen.
Cruciaal is de zone waarin de bouwgrond zich bevind. Daartussen zijn in Turkije grote verschillen, er wordt onderscheid gemaakt tussen grond met een agrarische bestemming, militaire bestemming, natuurgebieden en grondstukken met een toeristische bestemming. Voor kavels die geen toeristische bestemming hebben is het lastig; zoniet onmogelijk om een bouwvergunning (imar) te krijgen. Dat er in deze gebieden niet gebouwd mag worden zegt niets over het aanbod. Pas dus op dat u geen ‘bouwgrond’ koopt die bovengenoemde bestemming heeft. Duidelijkheid daarover geeft het gemeentelijke of provinciale landregister. Via het lokale onroerendgoed register kunt u ook te weten komen of er op het land bepaalde erfdienstbaarheden rusten; bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buurman over uw land. Dat kan veel irritatie opleveren als de buurman van dit recht om zes uur ’s morgen gebruikt maakt met zijn tractor.
Informeer ook of er sprake is van een zogenoemd agrarisch voorkeursrecht van de nabijgelegen boeren. Zij hebben onder voorwaarden het recht om het stuk grond te kopen als het grenst aan hun land, voor de prijs die u met de verkoper heeft afgesproken. Zij kunnen dit recht ook na de verkoop nog uitoefenen.
De nodige aandacht verdient de oppervlakte van het perceel, niet altijd is de werkelijke afmeting in overeenstemming met de koopakte. Laat daarom voor de koop de grenzen van de kavel vastleggen door een taxateur/landmeter.
Let op! Aardbevingen
In Turkije komen in bepaalde gebieden aardbevingen voor, dit vereist een andere bouwmethode afhankelijk van de ondergrond. Informeer naar de mogelijkheden en kosten vóór de aankoop van de kavel.

Let op! Nutsvoorzieningen
Informeer voor dat de koop wordt gesloten naar de kosten van het aanleggen van nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Vaak komen hierbij hoge kosten kijken, afhankelijk van de locatie en de bodemgesteldheid. Soms is het zelfs onmogelijk een aansluiting te realiseren. Dat hoeft geen probleem op te leveren maar betekent wel dat u altijd hout en water moet halen.

Let op! Vervuiling
Zoek uit of op de kavel in het verleden geen bedrijf is gevestigd met vervuilende activiteiten. Het gemeenteregister is een bron van informatie; maar ook de buren kunnen u op het juiste spoor zetten.

tweedehuis.startpagina.nl
De startpagina voor iedereen die een tweede huis bezit of er één wil kopen.