Leven in een tweede huis in Nederland

Er is op het internet veel informatie te vinden over een tweede huis in Nederland. Bron van veel informatie zijn de websites van de individuele gemeenten. U vind ze via http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/. Persoonlijke ervaringen en tips zijn te vinden door te zoeken op de naam van de gemeente en “huis”.

Nutsvoorzieningen
Net als in uw eerste huis moet periodiek een voorschotbedrag voor gas, licht en water worden betaald, u ontvangt elke maand een rekening, jaarlijks volgt er een afrekening over de werkelijk verbruikte hoeveelheid. Zorg zonodig dat dit bedrag automatisch kan worden afgeschreven. Houdt er rekening mee dat niet alle recreatiewoningen beschikken over kabeltelevisie, een satellietschotel of digitale antenne is dan een alternatief.

Verzekeringen
Zorg dat de woning goed is verzekerd met een inboedel- en opslagverzekering. Zoek uit hoe het zit met de dekking van de boedel als u lange tijd - bijvoorbeeld tijdens de winter - afwezig bent. De meeste verzekeringsmaatschappijen stellen een stevig slot volgens een specifieke kwaliteitsnorm op de deur verplicht evanals afsluiten van de hoofdkraan als u niet in het huis bent. Controleer of uw rechtsbijstandverzekering ook hulp biedt bij geschillen over het tweede huis, bijvoorbeeld met huurders.

Rechten voor partners
Wie samen met zijn partner een tweede woning koopt moet alert zijn op de gevolgen bij een onverhoopt overlijden van één van de partners. Woont u samen dan is het belangrijk het bezit vast te leggen in een testament of een bestaand testament aan te passen.