Leven in Frankrijk

Er is op het internet veel informatie te vinden over het leven in Frankrijk. Bron van veel informatie zijn www.infofrankrijk.com en www.ambafrance.nl. Persoonlijke ervaringen en tips zijn te vinden door te zoeken op “Frankrijk” en “huis”

De postcodes in Frankrijk bestaan uit 5 cijfers ; De eerste 2 cijfers geven het departement aan. De laatste 3 cijfers een aanduiding van de plaats binnen het departement. Een dergelijke postcode is minder gedetaileerd dan de Nederlandse postcodes. In Frankrijk heeft een heel dorp of hele stadswijk dezelfde postcode. De straatnaam blijft dus een noodzakelijk gegeven.

Nutsvoorzieningen
Een goede watervoorziening is minder vanzelfsprekend dan in Nederland. Vooral veel huizen op het platteland zijn afhankelijk van een waterbron, die zeker in het zuiden niet altijd voldoende water geeft. Soms is ook een andere partij eigenaar van de bron. Informeer hiernaar bij de aankoop van het huis.
Net als in Nederland moet periodiek een voorschotbedrag voor gas, licht en water worden betaald, u ontvangt elke twee maanden een rekening, elk halfjaar volgt er een afrekening over de werkelijk verbruikte hoeveelheid. Zorg zonodig dat dit bedrag automatisch kan worden afgeschreven.
wonen in Frankrijk- tweede huis Huizen worden verwarmd met gas, olie of hout. Daarnaast wordt het gebruik van zonne-energie gestimuleerd door de overheid, onder andere door subsidie.
Hoewel gas via de leidingen toeneemt worden veel huizen nog verwarmd met propaan- of butaan-gas of stookolie , de tank - meestal in de tuin - moet van tijd tot tijd worden gevuld. Controleer periodiek de staat van de tank. Ten slotte is belangrijk snel de werking van een eventuele septic tank te doorgronden. Ga na wanneer deze geleegd moet worden en waar.
Houdt wat betreft de vaste telefoonaansluiting - aan te vragen bij France Telecom - rekening met lange wachttijden. Een handige service is die om de telefoon in afwezigheid van de huiseigenaar te blokkeren voor uitgaande gesprekken. De telefoonaanbieder kan u hierover informeren.
Een mobiele telefoon werkt in Frankrijk, maar in gebieden op het platteland kan er tijdelijk geen bereik zijn. Houdt rekening met de kosten. Als u in uw tweede woning wordt gebeld vanuit Nederland betaalt u namelijk een groot deel van de gesprekskosten. Overigens heeft een groot aantal aanbieders de tarieven in Europa recent verlaagd. Actuele informatie is te vinden op www.vakantiebellen.nl

Verzekeringen
Zorg dat de woning goed is verzekerd met een inboedel- en opslagverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. In de praktijk is het gebruikelijk dat voor die laatste verzekering de polis van de vorige eigenaar doorloopt. Dit voorkomt dat het huis in de periode rond de overdracht onverzekerd is. Houdt in de dekking van de verzekering met zaken als een zwembad in de tuin of kostbare zonnepanelen. Zoek uit hoe het zit met de dekking van de boedel als u lange tijd - bijvoorbeeld tijdens de winter - afwezig bent. De meeste verzekeringsmaatschappijen stellen een stevig slot volgens een specifieke kwaliteitsnorm op de deur verplicht. Controleer of uw rechtsbijstandverzekering ook hulp biedt bij geschillen in Frankrijk en sluit zonodig extra dekking af. De dekking van uw Nederlandse ziektekostenverzekering biedt in de regel genoeg bescherming maar controleer de precieze voorwaarden.

Rechten voor partners
Wie samen met zijn partner een tweede woning in Frankrijk koopt moet er echter alert zijn op de gevolgen bij een onverhoopt overlijden van een van de partners. De langstlevende echtgenoot heeft in het Franse erfrecht namelijk een ondergeschikte positie. Dit kan zeker voor samenwonende partners grote problemen opleveren. De positie van eventuele kinderen en ouders van de overleden partner is in de regel beter dan die van de langstlevende. Raadpleeg een deskundig adviseur.