Leven in Italië

Er is op het internet veel informatie te vinden over het leven in Italië. Bron van veel informatie is www.italie.nl en www.italia.gov.it. Persoonlijke ervaringen en tips zijn te vinden door te zoeken op “Italië” en “huis”.

Nutsvoorzieningen
Houdt bij het aanvragen van gas, elektriciteit en water rekening met lange wachttijden. Voor alle voorzieningen zullen de aanbieders vragen om het Italiaans fiscaal nummer voor ze tot aansluiting overgaan. Een makelaar kan tegen een kleine vergoeding helpen met de aanvraagprocedures.
Net als in Nederland moet periodiek een voorschotbedrag voor gas, licht en water worden betaald, de huiseigenaar ontvangt elke twee maanden een rekening gebaseerd op het geschatte verbruik voor een periode van 4 maanden. Zorg zonodig dat dit bedrag automatisch kan worden afgeschreven. Aan het eind van het jaar volgt er een afrekening over de werkelijk verbruikte hoeveelheid.
Hoewel gas via de leidingen toeneemt wordt in veel huizen nog verwarmd en gekookt met propaan- of butaangas of op hout.
Als er geen watervoorziening is, kan het zelf laten aanboren van bron bij afgelegen huizen een mogelijkheid zijn evenals de aanleg van een waterreservoir. Vraag wel voor de aankoop van de woning naar de kosten. Als het huis voor de watervoorziening afhankelijk is van een bestaande bron dan is belangrijk om te weten of deze in de zomer niet opdroogt.
Houdt wat betreft de vaste telefoonaansluiting ook rekening met lange wachttijden. Een mobiele telefoon werkt gewoon in Italië, maar niet elk gebied heeft even goede dekking, Belt u voornamelijk met een mobiele telefoon houd dan rekening met de kosten. Als u in uw tweede woning wordt gebeld vanuit Nederland betaalt u namelijk een groot deel van de gesprekskosten. Overigens heeft een groot aantal aanbieders de tarieven in Europa recent verlaagd. Actuele informatie is te vinden op www.vakantiebellen.nl

Verzekeringen
Zorg dat de woning goed is verzekerd met een inboedel- en opslagverzekering. Dat kunt u regelen bij een Italiaanse assurantietussenpersoon, maar ook steeds meer Nederlandse aanbieders bieden verzekeringen voor een tweede huis. Houdt rekening met het feit dat waterschade als gevolg van waterleidingbreuk in Italië meestal niet binnen de verzekering is gedekt. Controleer of uw rechtsbijstandverzekering ook hulp biedt bij geschillen in Italië. De dekking van uw Nederlandse ziektekostenverzekering biedt in de regel genoeg bescherming maar controleer de precieze voorwaarden.

Let op! Binnen de Europese unie gelden weinig beperkingen voor goederen, wie echter met een flinke hoeveelheid wijn door Zwitserland naar Nederland rijdt kan echter wel invoerrechten moeten betalen.