Leven in Spanje

Er is op het internet veel informatie te vinden over het leven in Spanje. Bron van veel informatie is www.c-euro.org, de site van de vereniging van buitenlandse huiseigenaren in Spanje. Persoonlijke ervaringen en tips zijn te vinden door te zoeken op “Spanje” en “huis”.

Nutsvoorzieningen
Een goede watervoorziening is minder vanzelfsprekend dan in Nederland. Vooral veel huizen op het platteland zijn afhankelijk van een waterbron, die zeker in het binnenland niet altijd voldoende water geeft. Soms is ook een andere partij eigenaar van de bron. Informeer hiernaar bij de aankoop van het huis.
Net als in Nederland moet periodiek een voorschotbedrag voor gas, licht en water worden betaald, u ontvangt elke twee maanden een rekening, elk halfjaar volgt er een afrekening over de werkelijk verbruikte hoeveelheid. Zorg zonodig dat dit bedrag automatisch kan worden afgeschreven. Voor het aanvragen van voorzieningen als gas, elektriciteit en water is een NIE-nummer ofwel fiscaal nummer nodig, dat bij de aankoop van het huis is aangevraagd.
Huizen worden verwarmd met gas en hout. Hoewel gas via de leidingen toeneemt worden veel huizen nog verwarmd met propaan- of butaan-gas. Ten slotte is belangrijk snel de werking van een eventuele septic tank te doorgronden. Ga na wanneer deze geleegd moet worden en waar. Sommige huizen lozen direct op een beerput; dit kan in de zomer voor stankoverlast zorgen.
Houdt wat betreft de vaste telefoonaansluiting rekening met lange wachttijden. Een mobiele telefoon werkt in Spanje, maar in gebieden op het platteland kan er tijdelijk geen verbinding zijn. Houdt rekening met de kosten. Als u in uw tweede woning wordt gebeld vanuit Nederland betaalt u namelijk een groot deel van de gesprekskosten. Overigens heeft een groot aantal aanbieders de tarieven in Europa recent verlaagd. Actuele informatie is te vinden op www.vakantiebellen.nl

Verzekeringen
Zorg dat de woning goed is verzekerd met een inboedel- en opslagverzekering. Houdt in de dekking van de verzekering rekening met zaken als een zwembad in de tuin. En bedenk dat waterschade als gevolg van waterleidingbreuk in Spanje meestal niet binnen de verzekering is gedekt. Zoek uit hoe het zit met de dekking van de boedel als u lange tijd - bijvoorbeeld tijdens de winter - afwezig bent. De meeste verzekeringsmaatschappijen stellen een stevig slot volgens een specifieke kwaliteitsnorm op de deur verplicht. Controleer of uw rechtsbijstandverzekering ook hulp biedt bij geschillen in Spanje en sluit zonodig extra dekking af. De dekking van uw Nederlandse ziektekostenverzekering biedt in de regel genoeg bescherming maar controleer de precieze voorwaarden.