Tweede huis Curaçao

Een tweede woning op Curaçao is een droom voor veel mensen. Curaçao ligt op 9 uur vliegen van Amsterdam en combineert een aantrekkelijk fiscaal klimaat met tropische temperaturen. De aangename passaat wind, blauwe luchten en de intens blauwe kleuren van de Caribische Zee maken Curaçao tot een waar paradijs.

Of u nu op de vlucht bent voor de Nederlandse fiscus of het onvoorspelbare klimaat in Nederland: Curaçao kan voor u het alternatief zijn.

Huis kopen op Curaçao

Veel Nederlanders die naar Curaçao gaan, vestigen zich in éen van de nieuwe of bestaande resorts. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe resorts bijgekomen. Deze resorts hebben veelal uitzicht op de Caribische Zee. Ze liggen wat meer afgelegen op het eiland en zijn meestal ommuurd en alleen toegankelijk via een toegangspoort en een bewaker. Wie daarentegen in de buurt van winkels, restaurants en supermarkten wil wonen kan zich beter vestigen in de wat oudere villawijken op het eiland zoals Zuikertuintje, van Engelen of Mahaai. Deze villawijken zijn in de jaren ’40 tot ontwikkeling gekomen toen rijke families nieuwe huizen gingen bouwen op de voormalige plantages. De ruimte van toen is nog steeds zichtbaar in de brede lanen en ruime tuinen vol met tropisch groen.

Rond het Spaanse Water (een binnenbaai ten oosten van Willemstad) liggen een aantal mooie resorts die enorm in trek zijn bij de welgestelden. Het bekendste resort is Jan Sofat. U heeft als Nederlander het recht om op Curaçao zonder belemmeringen en vergunningen een (vakantie)woning te kopen. Het permanent vestigen op Curaçao is daarentegen wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Aangezien Curaçao onder hetzelfde rechtssysteem valt als Nederland verschilt een huis kopen niet zo veel van de Nederlandse situatie. De wettelijke regeling ten aanzien van overdracht van onroerende zaken is identiek aan de Nederlandse situatie.

Overdrachtsbelasting Curaçao

De overdrachtsbelasting op Curaçao bedraagt 4 % van de koopsom onafhankelijk van het feit of het terrein bebouwd is of onbebouwd.

Een tweede huis op Curaçao en de Curaçaose fiscus

Omdat het huis op Curaçao is gelegen zal ook de Curaçaose fiscus lokale (grond) belastingen heffen over het onroerend goed. Het tarief grondbelasting is 0,6% over de waarde van de woning in het economisch verkeer. Grondbelasting wordt jaarlijks geheven. Als u als particulier permanent op Curaçao in uw tweede huis woont en uw tweede woning wordt als eigen woning aangehouden, dan wordt deze niet in de inkomstenbelastingheffing op Curaçao betrokken. Op Curaçao kent men geen huurwaardeforfait.

Heeft u een tweede huis op Curaçao dat wordt verhuurd, dan worden de huurinkomsten van deze woning voor 65 % betrokken in de inkomsten-belastingheffing. De onderhoudskosten en overige kosten die verband houden met de verhuur van uw woning zijn niet aftrekbaar. De rente en de kosten van een geldlening die verband houden met de verhuurde woning zijn wel volledig aftrekbaar. Voorwaarde is dan wel dat er huuropbrengsten tegenover staan.

Zijn de kosten in een bepaald jaar hoger dan de huuropbrengsten dan kan men gebruik maken van de zogenaamde verliescompensatieregeling. Het verlies mag worden overgeheveld naar het volgende jaar. Eventuele vermogenswinsten bij de verkoop van een tweede woning worden op Curaçao niet belast. Is de tweede woning in een bedrijf/vennootschap ingebracht dan geldt deze belastingvrije vermogenswinst echter niet.

De verhuizing naar Curaçao

Bij vestiging op Curaçao kunt u al uw persoonlijke inboedel en uw auto zonder invoerrechten op Curaçao invoeren. Voorwaarde is dat u een werk- of verblijfsvergunning heeft. Nederlanders moeten hierbij een van Rechtswege Verklaring kunnen overleggen. Bovendien moeten uw inboedel en uw auto binnen 6 maanden nadat u zich heeft ingeschreven in het Curaçaose bevolkingsregister (Kranshi), hebben ingeklaard.

Verder moet u kunnen aantonen dat de te verhuizen goederen van u zijn. Daarom is het verstandig zoveel mogelijk aankoopnota’s en/of betalingswijzen mee. Om voor vrijstelling van invoerrechten in aanmerking te komen moeten de aankoopnota’s ouderdan 6 maanden zijn.