Tweede huis kopen in Nederland

Het kopen van een tweede huis in Nederland lijkt veel op de aankoop van de ‘eerste’ woning. In de details zitten echter de verschillen.

De rol van de makelaar
Het inschakelen van een makelaar is niet verplicht, wel kan deze uw belangen goed behartigen in het aankoopproces en een aantrekkelijke prijs bedingen. Sinds in 2001 de beschermde titel van makelaar is vervallen mag iedereen in Nederland zich makelaar noemen. Vraag daarom om referenties en ervaring met de aankoop van een tweede huis. Extra zekerheid biedt het lidmaatschap van een van de makelaarsverenigingen als NVM, LMV en VBO. Aangesloten makelaars zijn verzekerd tegen beroepsfouten en vallen onder tuchtrechtspraak.
De makelaarscourtage is onderhandelbaar en is afhankelijk van de geboden diensten. Bedenk van tevoren of u de makelaar voor het hele traject wilt inschakelen. Ook kunt u bij de meeste makelaars deeldiensten afnemen. Dan gaat u bijvoorbeeld zelf op zoek naar een huis en schakelt u de makelaar in voor het onderhandelingsproces en de aankoop.

Aankoopproces
Zijn koper en verkoper het eens over de prijs dan moeten de afspraken van de koop
schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst is niet geldig. De voorovereenkomst - vaak voorlopige koopakte genoemd - kan in principe door iedereen worden opgesteld. In de praktijk gebeurt dit meestal door de makelaar, maar ook de notaris kan een en ander regelen. In de op te stellen koopovereenkomst staan de gegevens van de verkoper en de koper, welke woning het betreft, de koopprijs en de datum van levering. Ook zal een overeenkomst vaak ontbindende voorwaarden bevatten met verband met de financiering of een huisvestingsvergunning, bodemvervuiling. Zorg dat duidelijk is wat er is gekocht. Hierover ontstaan regelmatig misverstanden. Dan blijkt dat de verkoper de stijlvolle haardschermen niet meerekent terwijl u het als vast onderdeel van de huiskamer zag. U krijgt na ondertekening van de koopovereenkomst nog drie volle dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan de koper zonder opgaaf van redenen de verkoper laten weten af te zien van de koop. Koper en verkoper kunnen afspreken dat de bedenktijd langer is dan drie dagen. Korter mag niet.

De rol van de notaris
De eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers. De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. In de regel wijst de koper van het huis de notaris aan. Gaat het om een project dan zal vaak een projectnotaris zijn aangewezen, deze kan - tegen een vast laag tarief - het eigendom van een groot aantal woningen in één keer laten overgaan naar de eigenaren. Zoek wel goed uit of er inderdaad sprake is van een projectnotaris. Er zijn makelaars die een bevriende notaris zo nadrukkelijk aanbevelen dat het lijkt alsof dat het geval is. De koper mag echter in alle andere gevallen zelf de notaris kiezen. Vergelijk in ieder geval de prijzen.

Taxatie
Voor de koop is het goed een taxatie van het onroerend goed te laten maken, vaak zal de bank die de hypotheek verstrekt hier ook om vragen. Voor de taxatie of een bouwkundig rapport kunt u het beste een onafhankelijke taxateur inschakelen of een makelaar die niet bij de koop betrokken is. Overleg met de geldverstrekker welke eisen hij stelt aan het rapport.