Zelf tweede huis bouwen in Nederland

Door het kopen van een kavel en het (laten) bouwen van een huis kunt u uw tweede woning helemaal aan uw smaak aanpassen. Een goede voorbereiding is wel vereist, ook in het gereguleerde Nederland want het bouwen van een eigen huis is een flink project. Op www.eigenhuis.nl de site van de Vereniging Eigen Huis - belangenvereniging van huiseigenaren - staat veel informatie over het bouwen van een eigen huis.
Controleer voor de aankoop bij de gemeente de bestemming en de restricties van het perceel. Zoek ook uit wat u mag bouwen op de kavel, veel gemeenten hebben een welstandscommissie die eisen stelt aan onder andere de oppervlakte van de bebouwing en de gebruikte materialen.
Koopt u een al bebouwde kavel met het doel de bebouwing te slopen let dan zeker op de voorwaarden. Bijvoorbeeld over het maximaal te bebouwen deel van de kavel. Als u het plan heeft een flink huis neer te zetten op de plek van een oude schuur kan dat een teleurstelling betekenen. Let ook op dat zomaar slopen van bestaande bebouwing meestal niet zonder vergunning is toegestaan. Gaat het om bebouwing met een monumentale status dan is slopen helemaal niet toegestaan.
Laat ook uitzoeken of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de verkoper. Een koper is verplicht uit te zoeken of er verontreiniging is en een verkoper is verplicht om de koper te informeren als verontreiniging aanwezig is.
Ten slotte is het belangrijk te weten hoe het zit met het eigendom van de grond. Wordt de grond uw eigendom of is er sprake van erfpacht. Veel grond wordt met erfpacht verkocht, een recht om een stuk grond te bebouwen zonder dat u eigenaar van de grond wordt. Het recht wordt afgekocht voor een lange periode van bijvoorbeeld 99 jaar. De betaling, de zogenoemde erfpacht canon, is fiscaal niet aftrekbaar. Een erfpachtverhoging op termijn heeft niet alleen effect op uw portemonnee, maar ook op de verkoopwaarde van het huis in de toekomst.

Let op! Het inhuren van buitenlandse werklui - bijvoorbeeld Polen - voor de verbouwing van de vakantiewoning kan voor scheve gezichten zorgen in bepaalde delen van het land; bijvoorbeeld bij uw toekomstige dorpsgenoten.